Home  Ubytování  Drmoul a okolí  |  Kontakt


 

Jméno obce Drmoul pochází údajně z německého "Dürr" (suchý, vyzáblý, hubený) a "Maul" (tlama, huba). Podle jiných pramenů vzniklo ze staročeského Trmal (trmáceti se). Bývala zde početná židovská menšina, která si v roce 1801 postavila synagogu. Ta ale vyhořela spolu s židovským domem v roce 1981. Prožil zde dětství pozdější rabín Isaac Mayer Weis, zakladatel amerického reformního judaismu. Nad Drmoulem u Panského vrchu je velmi cenný lesní židovský hřbitov s kameny až ze 17. století. Na zdejší židovské prostředí vzpomíná spisovatel Norbert Frýd v románě "Vzorek bez ceny a pan biskup", neboť jeho dědeček z Drmoulu pocházel. Děj o životě ortodoxní židovské rodiny se odehrává právě v Drmoule a jeho okolí. Památku na N. Frýda lze nalézt před kulturním domem nedaleko penzionu.
 
V blízkosti penzionu se nachází náves s odpočinkovou zónou, kde také uvidíte po levé straně malý kostelík, nebo chcete-li větší kapli. Je zasvěcena svatému Josefu a byla postavena na náklady obce v roce 1924 jako pamětní kaple obětem z 1. světové války (1914 – 1918). Návrh stavby je od stavitele Thurnera z Chebu a stavěl ho místní stavitel Josef Kopetz. Jde o stavbu pseudogotickou a oltář je vyzdoben barevnou polygrafií. Po obou stranách oltáře jsou zavěšeny černé desky se jmény 61 padlých. V kapli se bohoslužby konaly jen příležitostně a na nedělní mše a křtiny se chodilo do Trstěnic, do farního kostela sv. Víta, kam Drmoul po staletí náležel.

V roce 2001 byla mezi kostelem sv. Josefa a školou zasazena lípa pro třetí tisíciletí.

 

                                               
 

 
V červenci roku 2008 byla dokončena stavba nové věže na Panském vrchu u obce Drmoul na Chebsku a nachází se při silnici vedoucí z Drmoulu do Tří Seker. Investorem byla společnost Vodafon, která podle dohody s OÚ v Drmoule nechala věž také zpřístupnit turistům.
Věž z ocelové konstrukce má výšku 55 metrů a vyhlídková plošina je umístěna ve výšce 40 m. Na vyhlídkové patro vede 207 točitých schodů, ze kterého je celokruhový výhled.
Provozovatelem rozhledny je obec Drmoul, vstup na ní je volný a je na vlastní nebezpečí. V zimě je rozhledna uzavřena.

 
Nejbližším lázeňským městem jsou Mariánské Lázně, které jsou vyhledávané pro krásnou panenskou přírodu, klidné prostředí, stejně jako pro mimořádně zdravé klima. Nádherná příroda chráněné krajinné oblasti Slavkovský les  je přímo protkána pěšími a cyklistickými trasami, které Vás zavedou na nejkrásnější místa v okolí: rozsáhlá vrchovištní rašeliniště, minerální prameny,  mofety, žulové a hadcové skály, bukové pralesy aj. V blízkém okolí města je přes 120 minerálních pramenů, z nichž většina je volně přístupná po značených turistických stezkách.

 

                                   
 

 
Zajímavé odkazy:
Obec Drmoul
www.obecdrmoul.cz
 
Přehled značených cyklotras na Mariánskolázeňsku:
http://www.kr-karlovarsky.cz/Cyklo/cyklotrasy/popisy_ML/Marianskolazensko.htm
 
Mariánské Lázně
http://www.marianskelazne.cz/